European Union

Auteur: Phillip Maund, Country Manager – Nederland

De richtlijnen voor Corporate Sustainability Due Diligence zijn nu aangenomen door de Europese Commissie om duurzaam en verantwoorde bedrijfsvoering te bevorderen en mensenrechten en milieuoverwegingen te verankeren in de activiteiten en corporate governance van een bedrijf.

Hoewel bedrijven in heel Europa een sleutelrol spelen bij het opbouwen van een duurzame economie en samenleving, is er een duidelijk kader nodig om succes te garanderen. De Europese Corporate Sustainability Due Diligence-wetgeving zal de groene transitie helpen bevorderen en tegelijkertijd de mensenrechten in Europa en de rest van de wereld beschermen.

70% van bedrijven die op een openbaar consult reageerden, waren het ermee eens dat in de EU op het gebied van due diligence binnen duurzaam ondernemen actie nodig is

Het belangrijkste is dat dit voorstel van toepassing is op de dochterondernemingen en supply chain van een bedrijf, evenals op de eigen activiteiten.

Wat zijn de tijdslijnen?

Lidstaten hebben tot 2024 de tijd om de richtlijn in nationaal recht om te zetten en de relevante regels aan de Europese Commissie door te geven. Zodra de richtlijnen door elke lidstaat zijn aangenomen, moeten grote organisaties het volgende:

  • Het Due Diligence beleid integreren in de bedrijfsstructuur
  • Feitelijke of potentiële nadelige gevolgen voor de mensenrechten en het milieu identificeren
  • Potentiële gevolgen voorkomen en/of beperken
  • Beëindigen van- of minimaliseren van daadwerkelijke gevolgen
  • Het opzetten en onderhouden van een klachtenprocedure
  • Het bewaken van de effectiviteit van het due diligence-beleid en de maatregelen
  • Openbaar communiceren over due diligence

Voldoet uw supply chain aan de eisen?

De voorgestelde richtlijn zal, in eerste instantie, van toepassing zijn op zeer grote Europese ondernemingen met meer dan 500 werknemers en een netto-omzet van meer dan €150 miljoen.

2 jaar later zijn grote Europese bedrijven met meer dan 250 werknemers en een netto-omzet van meer dan €40 miljoen die actief zijn in sectoren met een hoog risico (waar meer dan 50% van de omzet afkomstig is van textiel en schoenen, landbouw, bosbouw, visserij of winning van- en handel in delfstoffensectoren) aan de beurt.

Alle niet-EU-bedrijven die een netto-omzet van meer dan €150 miljoen genereren, moeten ook voldoen aan de vereisten wanneer ze binnen de EU actief zijn.

De risico’s beperken

De zeer uitgebreide Europese FSQS-systemen van Hellios bevatten relevante inzichten uit het leveranciersnetwerk van de financiële sector. Daarbij bevat onze diepgaande leveranciersvragenlijst al ESG-onderwerpen. Met in-system rapportagetools kan uw organisatie leveranciersgegevens op aanvraag verkrijgen, zodat u ervoor kunt zorgen dat uw organisatie en uw supply chain voldoet aan de vereisten van de Corporate Sustainability Reporting Directive, evenals aan andere industrienormen.

Voorbereiding is alles

U heeft echter niet veel tijd om uw organisatie en uw supply chain te beoordelen om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de richtlijnen. Met het FSQS-lidmaatschap van Hellios wordt een groot deel van het werk voor u gedaan. Als lid van de community kunt u uw supply chain uitnodigen om deel te nemen. Hellios zal alle informatie verzamelen die u nodig heeft om te begrijpen waar uw leveranciers zich bevinden op hun due diligence-reis op het gebied van duurzaam ondernemen. Zo kan u met vertrouwen inzien of uw organisatie en uw supply chain aan de eisen voldoet.

Neem vandaag nog contact op met Hellios voor meer informatie over FSQS en hoe het uw bedrijf kan ondersteunen bij de implementatie van de richtlijnen.

Hellios Nederland

E: fsqs-nl@hellios.info

T: +31 (20) 399 4730

Hellios Spanje

E:  fsqs-es@hellios.info

T: +34 919 540 740